top of page
SilentLab_MICROOFFICE PRIME_Mezinarodni banka_Praha.jpg

Konceptet

En unik kombination av företag och produkter skapar en komplett cirkulär ekonomiprodukt.

Repod -konceptet har utvecklats av Tradinno och RE:inventar och är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans erbjuder mobila tysta rum i återvunnet material. Med cirkulär ekonomi som grundidé kan vi nu erbjuda ett koncept som är bra för miljön och bra för dem som arbetar i öppna kontorsmiljöer och andra platser och situationer där människor behöver tystnad. Dessutom erbjuder vi ett bokningssystem relaterat till ett låssystem för coworking och delningskoncept.

 

SilentLab har utvecklat konceptet Microoffice, PODene som är en av världens bästa på ljuddämpning och luftkvalitet - Kvadrat är en av världens ledande leverantörer av textilier - Really tillverkar möblerbrädor av återvunna textilier - Circumar är en tillverkare av möbel av marinplast - C-network är bokningssystemet för coworking, flexibel uthyrning och delning, byggt på en av världens ledande administrationsplattform Nexudus— Salto Systems som är en av världens ledande låstillverkare— RE:inventar som är experter på försäljning, hantering og leveranser av återanvändning av möbler och inventarier har försäljningsrättigheter och är kontaktpunkten med marknaden. Allt sammanställt av Tradinno "House og Concepts" , företaget som skapar innovativa koncept och produkter. 

bottom of page